Academic Achievers: For Session 2018-19

Class Toppers Name
Nursery 1) Bhavi Gadodiya  2)Pranjal Korde  3) Jash Bhate
KG1 (A) 1) Vaishnavi Shelke  2) Rachit Shegokar
KG1 (B) 1) Janvi Sanghani  2) Rasika Jumbad
KG2 1) Purvi Wakode  2) Aaradhya Bais  3) Vivek Gondchor
1st 1) Anushka Patil  2) Kashvi Chandak  3) Samarth Sadar
2nd 1) Urvashi Arakhrao  2) Sarthak Bochare
3rd 1) Prit Chandale  2) Rajnandini Danve  3) Shruti Wakale
4th 1)Pratiksha Ware  2) Aryan Bhavsar

Olympiad Exam Year 2018-19 

Class Toppers Name
Nursery 1) Bhavi Gadodiya  2)Pranjal Korde  3) Jash Bhate
KG1 (A) 1) Vaishnavi Shelke  2) Rachit Shegokar
KG1 (B) 1) Janvi Sanghani  2) Rasika Jumbad
KG2 1) Purvi Wakode  2) Aaradhya Bais  3) Vivek Gondchor
1st 1) Anushka Patil  2) Kashvi Chandak  3) Samarth Sadar
2nd 1) Urvashi Arakhrao  2) Sarthak Bochare
3rd 1) Prit Chandale  2) Rajnandini Danve  3) Shruti Wakale
4th 1)Pratiksha Ware  2) Aryan Bhavsar